İç Denetim

ANA SAYFA / İç Denetim

İç Denetim

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrolü ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

SFS Group olarak kurumunuzun bütün departmanlarını iç denetim kuralları ve ilkeleri doğrultusunda titizlikle denetleyip sorunlar için sağlıklı ve sürdürülebilir çözümler üretiriz. 
 

Firmanıza Özel Stratejik Çözümler