İnsan Kaynakları Yönetimi

ANA SAYFA / İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş ortaklarımızın içinde bulundukları pazarda rekabet edebilmesi için globalleşen dünya, şirketlere ürün veya hizmetten ziyade insana yatırım yapmaları gerektiğini gündeme getirmiştir.

İşletmelerin mal veya hizmeti üretebilmesi, pazarlayabilmesi ve bunun organizasyonu sağlayabilmesi için birçok disiplinden faydalanması gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi bu disiplinlerin organizasyonu, çalışanların organizasyondaki yeri, görevi, eğitimi, performans değerlendirmesi, yetenek yönetimi, kariyer planlaması, şirketin hedefleri doğrultusunda işe alım planlaması, bordrolaması ve özlük işlerini şirketin misyon ve vizyonu doğrultusunda yönetir.

Uzman danışman kadromuzla iş ortaklarımıza en doğru hizmeti vermek için çalışmaktayız.

Firmanıza Özel Stratejik Çözümler