Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

ANA SAYFA / Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

SFS Group olarak özel amaçlı bağımsız denetim anlayışımız mesleki şüphecilik ve makul güvence ilkelerini temel alarak şirket yönetimlerine ,hissedarlara, çalışanlara, kredi verenlere, yatırımcılara ve kamu kurumlarına (BDDK, SPK) şeffaf ve güvenilir bir bağımsız denetim hizmeti sunmanın yanında şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı görev edinmiştir.
 

Firmanıza Özel Stratejik Çözümler